นายกฯส่งสารวัน"คนพิการสากล" ยันดูแลเต็มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง