สร้างดีเกินไป! ระเบิดสนามกีฬาผิดแผน ตัวอาคารยังอยู่