เอกชนหนุนชาวนาปลูกข้าวแบบครบวงจร รับซื้อราคานำตลาด