กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่ 7 ธันวาคม