อาจารย์ ม.พายัพ ขอสังคมให้อภัยคู่กรณี คุมอารมณ์ไม่อยู่ ใช้ไม้เท้าทุบรถ