นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9