รฟม.แจง ไม่ออกค่าใช้จ่ายให้ชายถูกทำร้าย เพราะประกันภัยไม่คุ้มครอง