ทนายเตรียมเปิดหลักฐานมัดตัว “ขบวนการฮุบลอตเตอรี่ 30 ล้าน”