เผยภาพรถไฟญี่ปุ่นสุดแน่น จนเจ้าหน้าที่ 3 คนออกแรงดันผู้โดยสารเข้ารถ