น้ำท่วม รพ.ท่าศาลา เริ่มลดลงพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติ