“ศรีสุวรรณ” จี้ ป.ป.ช.แสดงศักยภาพ สอบนาฬิกาหรู-แหวนเพชร “ประวิตร”