เบาะแสจากวงจรปิดไม่เหลือตร.เตรียมนำคู่กรณีแย่งรางวัลที่ 1 เข้าเครื่องจับเท็จ