กระทรวงเกษตรฯจ่อดึงราคายาง ตั้งเป้า 3 เดือน ขึ้นกว่า 1 บาท/กิโล