“นักเคลื่อนไหว-นักวิชาการ”กับมุมมอง“โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา”