นายกฯเยี่ยมชาวตรัง หลังถูกน้ำท่วม แซวไก่อูโดนด่าทุกวัน