สงขลาปิดโรงเรียนทำความสะอาดยั้งโรคมือ เท้า ปากระบาด