“บิล เกตส์” ทำคลิปยกย่องคนไทย “Heroes in the Field”