ยอมถอย! เจ้าหน้าที่กทม.ขนเครื่องปิดกั้นออกจาก “ตลาดเฉลิมลาภประตูน้ำ”