เผยยอดประชาชนกว่า 3.3 ล้านคน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ