สูงสุดในรอบ 13 ปี ! เงินสะพัดช่วงปีใหม่ 1.59 แสนล้านบาท


หอการค้าไทย ประเมินว่า เทศกาลปีใหม่ปีนี้ จะมีเม็ดเงินสะพัดเกือบ 160,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประชาชนวางแผนท่องเที่ยวและใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

TOP ประเด็นร้อน