ถนนพหลโยธิน สระบุรี-ลพบุรี ตัดออกภาคอีสาน รถเริ่มสะสมแต่ยังเคลื่อนตัวได้