องค์การอนุรักษ์ช้างของไทย มอบเครื่องกันหนาวให้ "ลูกช้างกำพร้า" ในเมียนมาร์