2 ม.ค. เตรียมชม "ซูเปอร์ฟูลมูน" ใกล้ที่สุดในรอบปี 2561