ชาวไทยร่วมส่องจันทร์ชม “ซูเปอร์ฟูลมูน” ใกล้ที่สุดในปี 2561