“อัศวินผมขาว” ดันผู้สูงอายุใช้ประสบการณ์ความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สังคมไทยถือได้ว่าเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ทางสมาคมบ้านปันรัก จึงมีการริเริ่มโครงการ ‘อัศวินผมขาว’ ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ออกมาใช้ความรู้ และความสามารถที่มีอยู่ ถ่ายทอดไปสู่คนในสังคม และเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน