ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง