ลูกผู้ต้องหาขอความเป็นธรรม พ่อถูกกล่าวหาฉ้อโกง 60 ล้าน