สุนทรพจน์ทรงพลัง “โอปราห์ วินฟรีย์” ปลุกกระแสลือชิง ปธน.สมัยหน้า