รมต.ต่างประเทศ คาด “ยิ่งลักษณ์” ถือพาสปอร์ตประเทศอื่นไปลอนดอน