บ.ข.ส.ขอโทษครอบครัวผู้โดยสารถูกไล่ลงกลางทาง – พักใบอนุญาตคนขับ