“ประยุทธ์” ลั่นพร้อมแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล หลังประสบปัญหาขาดทุนหนัก