จูงใจคนจนสร้างอาชีพ เพิ่มวงเงินบัตรซื้อสินค้าเป็น 500 บาท