บอร์ดค่าจ้างเลื่อนเคาะค่าแรงขั้นต่ำไป 17 ม.ค. เหตุตัวเลขรายจังหวัดไม่ลงตัว