ทอท.แจงหนุ่มญี่ปุ่นข้อมูลคลาดเคลื่อนหลังโพสต์น้ำดื่มสนามบินแพงเกินจริง