“ผู้กองเหน่ง” ยังรับเงินเดือน เหตุต้นสังกัดแค่สั่งสำรองราชการ