"ดีเอสไอ"เผยภาพถ่ายทางอากาศหาดเลพังในอดีตเคยเป็นแนวเขต “ทะเล”