“ไพบูลย์”หนุน“ประยุทธ์”เป็นนายกฯคนนอกเพราะคุณสมบัติครบ