จิสด้าคาดไทยอาจได้รับผลกระทบจาก “เทียนกง 1” ตกสู่โลก