เปิดเส้นทางหักหัวคิวโครงการ 9101 ตำบลบัวบาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การตรวจสอบทุจริตโครงการ 9101 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พบความผิดปกติเรื่องการจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งเรื่องราคาแพงกว่าท้องตลาด และไม่ได้คุณภาพ แต่เมื่อยิ่งตรวจสอบลึกลงไป ยิ่งพบว่ามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์หัวคิวให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการ และผุ้นำชุมชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน