ตำรวจ ปคบ. เผยครีมทาก้นขาว เข้าความผิดแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน