“ประวิตร” ปัดชง “ประยุทธ์” นั่งนายกฯคนนอก โบ้ยสื่อคิดไปเอง