ปปง.เร่งสอบ 7 ธนาคาร สัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป ใช้บัตร “ณิชา” เปิดบัญชี