ตำรวจพร้อมดูแลงานวันเด็ก คุมเข้มพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้