ทำเนียบฯคึกคัก นายกฯชูแนวคิดวันเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี 4.0