ปาปัวนิวกินีสั่งอพยพอีก หลังภูเขาไฟ “คาโดวาร์” ปะทุรุนแรง