“โรงสีเจียเม้ง” ปลดลูกจ้าง 200 คน เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหว