องค์การเภสัชกรรมจับมือปตท. ศึกษาเตรียมสร้าง “โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง”