เปิดใจ “หนุ่มบริษัท” ชีวิตพังเมื่อมีชื่อใน “ประวัติอาชญากร”