กรมควบคุมมลพิษแจง กรุงเทพฯเกิดสภาพอากาศนิ่ง ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน