ชวนส่องจันทร์สีแดงอิฐ "จันทรุปราคาเต็มดวง" ครั้งแรกของปี 31 ม.ค.นี้